สถาบันไทย-เยอรมัน จัดสัมมนาเรื่อง “เตรียมความพร้อม SMEs เพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0″

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (กล้วยน้ำไท)