วิธีการขายสินค้าราคาแพง

บทความการขาย, บทความการตลาด

วิธีการขายสินค้าราคาแพง: ขอบคุณบทความโดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล วิทยากรการขาย การตลาด การบริการ

1.การรู้จักเล่าเรื่อง และอธิบายคุณสมบัติ

2.การขายสินค้าราคาแพง ต้องเปรียบเทียบเก่ง

3.นักขายคือผู้ขับความแตกต่าง

ขอบคุณบทความจาก อ.ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล วิทยากรการขาย https://ajprasert.blogspot.com

หลักสูตรเด่น ของอาจารย์ประเสริฐ

Spread the love