กรมสรรพากร จัดสัมมนา ในหัวข้อ “หักภาษี ณ ที่จ่ายให้ถูกวิธีกับสรรพากร” ครั้งที่2 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ระหว่างวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2561
ณ ห้องพระอุเทน 1 อาคารกรมสรรพากร

Spread the love