#สุราษฏร์ธานี #อบรมฟรี “เรื่อง ระบบ SMART Boiler Monitoring System”

#สุราษฏร์ธานี #อบรมฟรี “เรื่อง ระบบ SMART Boiler Monitoring System” สำหรับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์มและกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมอื่นในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 -16.30 น.
ณ ห้องทับทิม 1 ชั้นล็อบบี้ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภายใต้โครงการวิศวกรรมเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สอบถามเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่คุณกาญจณีย์ ภายในวันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561
โทรศัพท์ 02 2146203-5 ต่อ 215
หรือส่ง e-mail : iptp.diw@gmail.com

Spread the love