สัมมนาฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย 🎉🎉🎉

สัมมนาฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย 🎉🎉🎉

งานสัมมนาวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561
หัวข้อ: “ ติดอาวุธทำกำไร ด้วยงบการเงินเบื้องต้น “
เวลา: 13.00 – 17.00 น.
ณ หอประชุม ศ.สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จุดประสงค์หลัก: เพื่อให้นักลงทุนเข้าใจเรื่องงบการเงิน ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเลือกลงทุน ในหลักทรัพย์

บริษัทฯจดทะเบียน Ava Academy
หัวข้อ “ Hybrid Investor กับการลงทุนในตลาดหุ้น “
วิทยากร:
1. คุณคงเดช เชี่ยวชาญ Head of Ava Academy
2. คุณธนัญวิชญ์ ลิ้มดำรงค์ชิต Associate Head of Ava Academy

ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่: https://goo.gl/BzKD7u หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-088-8111

Spread the love