“มหกรรมอาชีพอิ่มเกษตร” อิ่มท้อง-อิ่มปัญญา-พัฒนาอาชีพสู่ชุมชน

“มหกรรมอาชีพอิ่มเกษตร”

อิ่มท้อง-อิ่มปัญญา-พัฒนาอาชีพสู่ชุมชน

ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2561

ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ (สวนแสนปาล์ม)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

พบกับกิจกรรมมากมาย!

– การฝึกอบรมและสาธิตวิชาชีพ มากกว่า 50 อาชีพ

– การเสวนา “สร้างแบรนด์ดังให้ปังเวอร์” และ “เกษตรก่อนเกษียณหรือเกษียณก่อนเกษตร”

– นิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

– การประกวดทำอาหารจากเห็ด “อิ่มเกษตร Cooking Contest :เชฟในฝัน ขาสั้นท้าดวล”

– เลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยและอาหารเพื่อสุขภาพ จากกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ภาคตะวันตก และสินค้าโอท็อปจังหวัดนครปฐม มากกว่า 300 รายการ

สอบถามรายละเอียด โทร. 064-1020792

Spread the love