ปันสัมมนาฟรี เรื่อง “ข้อเข่าเสื่อม”

ปันสัมมนาฟรี เรื่อง “ข้อเข่าเสื่อม”

บรรยายโดย นพ.ตระกูล ฟูเจริญยศ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมและข้อ

ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561

เวลา 13.00 – 14.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารบริรักษ์อาคาร

(ใช้ทางเชื่อม ชั้น 3 ฝั่งประตู 3 อาคารราชเวชชาคาร)

ติดต่อลงทะเบียนได้ที่..

>> แผนกผู้ป่วยสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารราชเวชชาคาร

>> โทรศัพท์ 02-3087600 ต่อ 2164 – 2166

>> ลงทะเบียนในวันที่จัดบรรยาย

หมายเหตุ : ไม่เสียค่าใช้จ่าย

#คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา #MDC
#MDClinic #MedicalDevelopmentClinic

Spread the love