ปันสัมมนาฟรี : สังคมดิจิทัล อนาคตที่หลีกไม่พ้น…ก้าวเดินของจีน พัฒนาการของไทย จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน

พบปาฐกถาพิเศษโดย

-ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เรื่อง“สังคมดิจิทัล เป้าหมายและนโยบายของรัฐบาลไทย”

-นายหลี่ว เจี้ยน
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย
เรื่อง“พัฒนาการสังคมดิจิทัลของจีน เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ”

นอกจากนี้ยังมีเสวนาในหัวข้อ “จีนต้นแบบสังคมดิจิทัล พัฒนาการที่หนีไม่พ้นของเศรษฐกิจไทย”

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

***สนใจสำรองที่นั่ง 086-056-6676, 092-515-1552 E-mail :TCJAPRESS@GMAIL.COM หรือ FACEBOOK สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.tcjapress.com/2018/06/04/tcja-seminar-digital-thailand/