หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ และ งานการตลาดหลักสูตรนานาชาติ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วม Knowledge Sharing ในหัวข้อ “Digitalize your Brand with Marketing Differentiation”
วิทยากรโดย:
คุณวรพงศ์ เกียรติดำรงวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
ดำเนินรายการโดย:
ดร. กรุณา อักษราวุธ ที่ปรึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้อง Auditorium อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ แจ้งวัฒนะ
ประเด็นการเสวนา
• แนวโน้มการตลาดและการสร้างแบรนด์สำหรับโลกธุรกิจแบบดิจิทัล
Trends of Marketing VS Branding for digitalized business world)
• การตลาดและการสร้างแบรนด์เชิงกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นกลุ่มธุรกิจด้าน Modern Trade ในยุคอุตสาหกรรม 4.0
(Strategic Marketing & Branding focusing in Modern Trade market for Industry 4.0)
• กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างทางการตลาดเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ การสร้างคุณค่าของแบรนด์สินค้าผ่านกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างทางการตลาด
(Marketing Differentiation for success. /Value your brand with differentiation)
• DNA นักการตลาดและนักสร้างแบรนด์รุ่นใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการในยุคอุตสาหกรรม 4.0
(Requirement for new generation of Marketing & Branding’s DNA in Industry 4.0 Era)
สนใจสำรองที่นั่งได้ทาง QR Code

หรือทาง https://drive.google.com/open?id=1TID8lNK4fUjEz9IUH_Qljw1EAkLs4ULmaH7myKB6gX8
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานการตลาดหลักสูตรนานาชาติ
– คุณมนตกานต์ (ปุ่น) โทร. 0-2855-0452, 081-927-7865 อีเมล์ montakanwer@pim.ac.th
– คุณไกรลดา (ปูน) โทร. 0-2855-1574 อีเมล์ krailadalam@pim.ac.th

สำรองที่นั่งได้ถึงวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561

สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!!!!!

Spread the love