📣ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

📌วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561
เวลา 14.00 – 16.00 น.

พบกับกิจกรรมเสวนา ที่จะทำให้คุณเข้าใจเรื่องครอบครัวมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ร่วมแรกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมองต่างๆ ผ่านการเสวนา
“การสร้างแรงบันดาลใจในการดูแลครอบครัว”💓
โดย คุณกรรวี แก้วมณี นักสังคมสงเคราะห์

ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

* ผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์และเข้าร่วมงานจะได้รับใบประกาศนียบัตรฟรี และของที่ระลึกหลังจบการอบรมภายในงานเท่านั้น
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDCml4FKp5gdHAEXJEuBTPHFwLzL3ftGN-aTaT42EKqp3xHQ/viewform

..

📌วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561
เวลา 14.00 – 16.00 น.

ปัจจุบัน เรื่องของวัฒนธรรม กำลังได้รับความสนใจ ผ่านสื่อต่างๆมากมาย มาร่วมเรียนรู้เกี่ยวกันอนุรักษ์วัฒนธรรมของเราไปพร้อมกันกับการเสวนา”การสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์วัฒนธรรม”
โดย คุณสุจริต บัวพิมพ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม

ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

* ผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์และเข้าร่วมงานจะได้รับใบประกาศนียบัตรฟรี และของที่ระลึกหลังจบการอบรมภายในงานเท่านั้น
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecbeJPDYw_zQqEqUryK3PGkhRx37XCrwNgq2iKgZ-Y-aliCQ/viewform

กิจกรรมเสวนาสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
#หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร