#อบรมฟรี “8 กฏเหล็กที่มือใหม่หุ้นไม่ควรพลาด” อีกขั้นสำหรับการซื้อ-ถือ-ขายหุ้น ที่ทำให้ผู้เริ่มลงทุนประสบความสำเร็จ

หัวข้อ
1. ซื้อแต่พอดี
2. ซื้อจากแหล่งข่าวกรอง
3. ซื้อต้องดูสภาพคล่อง
4. ซื้อต้องดูเครื่องหมาย
5. ถือเอาประโยชน์แบบเต็มที่
6. ถืออย่างระวัง ปรับตัวเมื่อเจ้าของเปลี่ยน
7. ถืออย่างฉลาด ปรับแผนตามสถานการณ์
8. ขายให้ดี ต้องรู้สไตล์ของตัวเอง
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นลงทุนในหุ้น

สำรองที่นั่งเลือกวัน-เวลาที่ต้องการสำรองได้
วันที่ 03/07/2018 เวลา 18:00 – 20:00 น.
วันที่ 12/07/2018 เวลา 13:00 – 15:00 น.
วันที่ 22/07/2018 เวลา 13:00 – 15:00 น.

สอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ E-mail: k-expert@kasikornbank.com

https://k-expert.askkbank.com/…/K-ExpertWorkshop_StockInves…