เลือก LTF/RMF อย่างไรให้คุ้ม มากกว่าแค่ลดหย่อนภาษี

#อบรมฟรี “เลือก LTF/RMF อย่างไรให้คุ้ม” เพื่อให้การลงทุนครั้งนี้ได้มากกว่าแค่ลดหย่อนภาษี

สำรองที่นั่งเลือกวัน-เวลาที่ต้องการสำรองได้
วันที่ 13/06/2018 เวลา 18:00 – 20:00 น.
วันที่ 19/06/2018 เวลา 13:00 – 15:00 น.

หัวข้อ
1. เข้าใจ LTF/ RMF ก่อนลงทุน
2. ค้นหากองที่ใช่
3. รู้กลวิธี ซื้อ-ถือ-ขาย LTF/RMF
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดหย่อนภาษี

สอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ E-mail: k-expert@kasikornbank.com

https://k-expert.askkbank.com/…/K-ExpertWorkshop_LTF-RMF.as…

Spread the love