#เรียนฟรี “หลักสูตรออนไลน์ด้านการค้าระหว่างประเทศ”

#เรียนฟรี “หลักสูตรออนไลน์ด้านการค้าระหว่างประเทศ” ไม่เสียค่าใช้จ่าย ช่วยสร้างศักยภาพการแข่งขันผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SME โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ร่วมลงทะเบียนเรียนหลักสูตรออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ elearning.dtn.go.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมรับประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตร

https://goo.gl/DJEMjQ

Spread the love