ใครสนใจงานวิจัย ห้ามพลาด!

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญเข้าอบรมโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 12 13 14 สมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

Spread the love