#สัมมนาฟรี “สร้างรายได้ต่อเนื่อง ด้วยกองทุนอสังหาฯ” มารู้จักการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผ่านกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)

เลือกวัน-เวลาที่ต้องการสำรองได้
วันที่ 06/06/2018 เวลา 13:00-15:00 น.
วันที่ 28/06/2018 เวลา 18:00-20:00 น.

หัวข้อ
• เข้าใจกองทุนแต่ละประเภท
• เช็คอสังหาฯ ที่กองทุนรวมลงทุน
• เลือกอย่างไร ให้ได้ของดี
เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในอสังหาฯ ผ่านกองทุน

สอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ E-mail: k-expert@kasikornbank.com

https://k-expert.askkbank.com/…/K-ExpertWorkshop_PropertyFu…

 

Spread the love