เสวนารำลึกสตีเฟน ฮอล์คิง ผู้แสวงหาจุดเริ่มต้นของกาลเวลา

ศาสตราจารย ์ สตีเฟ่น ฮอล์คิง นักคณิตศาสตร์ประยุกต์และฟิสิกส์ทฤษฏีที่มีความสำคัญมากที่สุดคนหนึ่ง ในช่วงปลาย ศตวรรษที่ 20 ถึง ต้นศตวรรษที่ 21 นักวิจัยแถวหน้าผู้สร้างความก้าวหน้าในความเข้าใจเกี่ยวกับการกำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ ทั้งยังเป็นผู้ขับเคลื่อนวงการวิชาการจนสามารถแก้ปัญหามูลฐานทางฟิสิกส์เกี่ยวกับการหายไปของข้อมูลใกล้หลุมดำ (Information Paradox) อีกทั้งยังเป็นนักเขียนหนังสือวิทยาศาสตร์หลายเล่ม อาทิ A Brief History of Time ที่มียอดขายมากกว่า 10 ล้านฉบับทั่วโลก ด้วยความสามารถและความอุตสาหะในการดำเนินงานวิจัย รวมทั้งความเจ็บป่วยของท่านเป็นแรงผลักดันให้เกิดนวัตกรรมหลากหลายชิ้นในวงการแพทย์ ในวันที่ 13 มีนาคม ที่ผ่านมา ศ. สตีเฟ่น ฮอล์คิง ได้จากโลกนี้ไปในวัย 76 ปี

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จึงกำหนดจัดเสวนา “รำลึกสตีเฟน ฮอล์คิง ผู้แสวงหาจุดเริ่มต้นของกาลเวลา” ในวาระครบ 76 วัน ของการจากไป ศ.สตีเฟ่น ออล์คิง  โดยได้รับเกียรติจากนักวิทยาศาสตร์และนายแพทย์ระดับเซเลป ผศ. อรรถกฤต ฉัตรภูติ นักทฤษฏีสตริง ผู้แปลหนังสือ ประวัติย่อของกาลเวลา ฮิกส์โบซอน อนุภาคพระเจ้า ฯลฯ รศ. บุรินทร์ กำจัดภัย นักจักรวาลวิทยา ผู้แปลหนังสือ ประวัติย่อของตัวผม (Stephen Hawking) นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ ผู้เชียวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู และการใช้นวัตกรรมในการฟื้นฟูคนไข้  ในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561  เวลา 13:30-16:00 น.ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4  อาคารจัตุรัสจามจุรี  สามย่าน กรุงเทพฯ 

*** รับจำนวนจำกัด เพียง 50 ท่าน เท่านั้น สำรองที่นั่งได้ที่ 02 577 9999 ต่อ 1470 หรือ thiti@nsm.or.th ***

Spread the love