อบรมฟรี “เสริมเงินร้านให้คล่องตัว ด้วยสินเชื่อขนาดจิ๋ว”

อบรมฟรี “เสริมเงินร้านให้คล่องตัว ด้วยสินเชื่อขนาดจิ๋ว” ไม่ว่าร้านเล็ก ร้านใหญ่ ขายหน้าร้านหรือ ขาย Online เงินก็ไม่สะดุด ถ้ารู้เทคนิค

วันที่ 28/06/2018 เวลา 13:00-15:00 น.
ณ K-Expert Center ชั้น 2 อาคารจามจุรีสแควร์

หัวข้อ
• รู้ประเภทสินเชื่อ
• รู้หลักเกณฑ์ในการอนุมัติ
• รู้เทคนิคการเป็นลูกหนี้ชั้นดี
เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเพิ่มเงินทุนกิจการด้วยสินเชื่อวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท

สอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ E-mail: k-expert@kasikornbank.com

https://k-expert.askkbank.com/…/K-ExpertWorkshop_Startup02.…

Spread the love