หลักสูตร กลยุทธ์การจัดซื้อสินค้าต่างประเทศ (17 พ.ค. 61) อ.วัชระ

หลักสูตร กลยุทธ์การจัดซื้อสินค้าต่างประเทศ

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงและการพยายามลดต้นทุน หลายๆ ธุรกิจจึงให้ความสนใจในการมองหาแหล่งจัดซื้อจากต่างประเทศ แต่การจัดซื้อต่างประเทศนั้น เป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องมีความรู้พิเศษในการจัดทำเอกสารสำคัญหลายๆ ด้าน เนื่องจากมีขั้นตอนปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เช่น คู่ค้า ธนาคาร ศุลกากร ประกันภัย ผู้ประกอบการขนส่ง จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ปฏิบัติที่จะต้องศึกษากฎระเบียบ เงื่อนไขทางการค้าและการชำระเงินระหว่างประเทศให้ถ่องแท้ มิฉะนั้นแทนที่จะลดต้นทุนอาจกลายเป็นการเพิ่มต้นทุน และเกิดค่าใช้จ่ายอันคาดไม่ถึงตามมาอีกหลายประการ

 

เนื้อหาการบรรยาย  เวลา 09.00 – 16.00 น.

  1. การวางกลยุทธ์และเป้าหมายของการจัดซื้อ (Objective)
  2. การสรรหาผู้ขาย (Suppliers/Sources)
  3. การกำหนดเรื่องสเปค ตัวอย่าง เสนอราคา และข้อมูลต่างๆ
  4. การตรวจสอบสถานภาพของผู้ขายเพื่อความมั่นใจว่าจะได้สินค้าตามที่ต้องการ
  5. การทำสัญญาซื้อขาย ข้อควรระวัง

5.1 ทำความเข้าใจความหมายข้อบังคับทางการค้า (Incoterms ® 2010)

  1. แนวทางในการขอสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์เพื่อสั่งสินค้าเข้า

วงเงิน Letter of Credit

Trust Receipt (T/R) วิธีการพิจารณาระยะเวลา และวงเงินที่เหมาะสม

Shipping Guarantee (S/G)

  1. การเลือกวิธีชำระเงินค่าสินค้า (Method of Payment)

– Letter of Credit

– Bill for Collection

– Clean Collection

– D/P=Document  Against Payment

– D/A= Document  Against  Acceptance

– Open Account (O/A)

– Advanced of Payment

  1. การทำประกันภัย

– การเลือกเงื่อนไขในการซื้อประกันภัย

– การ Claim ประกันภัย/เอกสารที่ต้องใช้ในการ Claim

– การ Claim สินค้าไม่ตรงสเปค

– พิธีการศุลกากรที่เกี่ยวข้อง

– ภาษีอากรที่ได้ลดหย่อนในกลุ่ม AFTA , FTA

– การเลือกใช้บริการของบริษัท Shipping

ถาม-ตอบ

 

 วิทยากร        อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์     

ราคาพิเศษวันนี้ ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,000 บาท

สถานที่อบรม: โรงแรมฮิปรัชดา

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

สอบถามข้อมูลผ่านไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

Spread the love