สัมมนาฟรี สำหรับผู้ที่สนใจอยากเป็น “นักเขียนออนไลน์”

#สัมมนาฟรี สำหรับผู้ที่สนใจอยากเป็น “นักเขียนออนไลน์” ต้องไม่พลาดงานนี้!
สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล ร่วมกับ Ookbee มาเผยเคล็ดลับการสร้างรายได้จากงานเขียนดิจิทัล

วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 12.00-16.00 น.
ณ ห้องเกษมสันนิบาต ชั้น 12 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (วิทยาเขตร่มเกล้า)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0894446380

สำรองที่นั่ง ด่วน! คลิกเลยจ้า https://goo.gl/forms/bbqmxUiwl3khFN533

Spread the love