สัมมนาฟรี นครปฐม เรื่อง “การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร

#สัมมนาฟรี #นครปฐม เรื่อง “การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการแข่งขัน และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตามหลักการพฤติกรรมผู้บริโภคยุค 4.0” กิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular) ปี 2561

วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ ห้องทวารวดี 1 โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม

**สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/IfNOxi1Sxshm3gws1
**ด่วน ! รับจำนวนจำกัด 200 คน เท่านั้น ปิดลงทะเบียน 4 มิ.ย. 61

Spread the love