สัมมนาฟรี นครปฐม สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์

#สัมมนาฟรี #นครปฐม #สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ (สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนัง อัญมณี และของที่ระลึก)
สัมมนา หัวข้อ สร้างธุรกิจเงินล้านด้วย Digital Marketing สำหรับ SMEs

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ ห้องเจดีย์ 3 – 4 โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม

เพื่อให้ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด การบริหารจัดการ นวัตกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การลดต้นทุน หรือได้รับมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการประกอบการให้เข้มแข็งยั่งยืน

สมัครลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdBTN6517nKD6Tiwz…/viewform

ศูนย์ข้อมูลและดิจิทัลอุตสาหกรรม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-713-5492

Spread the love