สำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสากิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัคร ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว​ เกษตรแปรรูป​ กลุ่ม SMEs และกลุ่มวิสาหกิจขุมชน เข้าร่วมงานสัมมนาฟรี เรื่อง “บัญชีต้องรู้ระบบท่องเที่ยว​ บัญชีต้องรู้ธุรกิจโรงแรมที่พัก​ บัญชีต้องรู้ธุรกิจสินค้าที่ระลึก​ Smart Tourism sme​ in​ Digital Economy 4.0​ Content​ Marketing การตลาดเนื้อหาเพิ่มคุณค่า​ให้แบรนด์”
.
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30-16.00 น. ณ โรงแรมไดมอนด์ จ.สงขลา ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการจัดทำองค์​ความรู้​ฯ​ (Knowledge​ Center)​ปี 2561
.
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
https://goo.gl/forms/5fEw8r9LmCZZIOW82
.
****โทรศัพท์ 092 2244142
**** รับจำนวนจำกัดเพียง 280 ท่าน!!!!
.
ที่มา : สำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)