“ความพอเพียง” ไปใช้ในการพัฒนาความก้าวหน้าของธุรกิจ

ขอเชิญชวนนักธุรกิจรุ่นใหม่ในเขตจังหวัดจันทบุรี
ผู้สนใจน้อมนำ “ความพอเพียง”
ไปใช้ในการพัฒนาความก้าวหน้าของธุรกิจ
ควบคู่ไปกับความสุขสมดุลของชีวิต
เข้าร่วมใน “พอแล้วดี สัญจร จันทบุรี”26 พฤษภาคม 2561
สถานที่ : ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ (สวนพ่อ) จังหวัดจันทบุรี::::9:00 – 12:00 น.
เรียนรู้การสร้างแบรนด์อย่างพอเพียง โดย ดร.ศิริกุล เลากัยกุล

13:00 – 15:00 น.
แลกเปลี่ยนมุมมองในการเดินหน้าสู่ความยั่งยืน

15:00 – 17:00 น.
การสร้างแบรนด์ Workshop

::::

เข้าฟรี!!
จำกัดเพียง 30 คนเท่านั้น

ลงทะเบียนได้ที่ https://www.eventpop.me/e/3509
ภายในวันที่ 12 – 24 พฤษภาคม 2561
(เมื่อลงทะเบียนแล้วจะได้ QR Code เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม)

แผนที่เดินทาง https://goo.gl/maps/Ng36Ux4TUnC2

::::

#พอแล้วดีTheCreator3
#พอแล้วดี
#TheCreator
#ศาสตร์พระราชาในชีวิตประจำวัน
#ศาสตร์พระราชา
#PorLaewDee
#SufficiencyEconomyPhilosophy

Spread the love