สถาบันพลาสติก จัดอบรมหลักสูตร การยกระดับ SME สู่อุตสาหกรรมอนาคต วันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2561

เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

#GCC1111#สถาบันพลาสติก https://goo.gl/YCbhNr