#สัมมนาฟรี #โซล่าเซลล์ ใครว่ายาก !! LED Expo Thailand 2018 (ฝากนิสิตทุกท่านแชร์ด้วย #อบรมฟรี รอบสุดท้าย)
10-12 พค.2561
ชาแลนเจอร์ 1
10.00-18.00
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรี !! เรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโซล่าเซลล์ ตั้งแต่วิธีติดตั้งแผงโซล่าเซลล์รูฟท็อปด้วยตัวเอง สู่การประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน
โดย อ. ไก่ วิรัตน์ ศรีวัฒนพงศ์ @mrkai999
จักรพงศ์ งามเลิศวงศ์ถาวร
และทีมงาน
ชมรมพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตรและเทคโนโลยี
@REATClub
ลงทะเบียนสัมมนาฟรี
https://goo.gl/jqm4kj

10 พค.2561
13.00 -13.45 ความรู้เบื้องต้น โซล่าเซลล์
14.00-14.45 การติดตั้งโซล่สรูฟ

11 พค.2561
16.00 – 16.45 ความรู้เบื้องต้น โซล่าเซลล์
17.00-17.45 การติดตั้งโซล่ารูฟ

12 พค.2561
10.00 – 10.45 ความรู้เบื้องต้น โซล่าเซลล์
11.00 – 11.45 การติดตั้งโซล่ารูฟ

Spread the love