สัมมนาฟรี หัวข้อ “อาวุโส โซไซตี้ (AWUSO Society) 4.0 แก่แต่วัย หัวใจยังเก๋า”

– ในยุคที่อายุเป็นเพียงตัวเลข การตลาดสำหรับผู้สูงวัยต้องปรับตัวตาม
– เปิดผลวิจัย Awuso Insight เข้าใจพฤติกรรม กิน เที่ยว แบบ Awuso Style จากการทำแบบสอบถาม, สัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม รวมกว่า 700 กลุ่มตัวอย่าง
– รู้แนวคิดเพื่อการปรับธุรกิจอย่างไรให้ตอบโจทย์และโดนใจวัยเก๋า
– เรียนรู้กลยุทธ์หมัดเด็ด สื่อสารให้ตรงใจ พูดกับ Awuso อย่างไรให้โดน!
ผู้ร่วมอภิปราย:
– นักศึกษาปริญญาโท (รุ่น 19B) สาขาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
– ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวซึ่งเจาะกลุ่มวัยเก๋า
– ผู้ประกอบการด้านอาหารสำหรับกลุ่มวัยเก๋า
– ตัวแทนวัยเก๋า ที่ยังมีไฟ ใจยังโจ๋

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:30 – 17:00 น.(เริ่มลงทะเบียน 12.30 น. – 13.00 น.)
ณ ชั้น 2 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดต่อโทร 082-760-5223, 090-979-7371
อีเมล naiphatsorn@gmail.com, pimpattra.s@gmail.com

https://www.zipeventapp.com/e/CMMU-AWUSO-Society-4-0

Spread the love