เขตลาดกระบัง จัดอบรมฟรี วิชาชีพทำขนมไทยในเมนู “วุ้นแฟนซี” “ขนมผกากรอง” และการประดิษฐ์เครื่องประดับ

ในวันที่ 5-6 พ.ค. 61 เวลา 10.00-16.00 น.
ณ ศูนย์เยาวชนเขตลาดกระบัง

ตามโครงการอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1.สำเนาทะเบียนบ้าน
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.รูปถ่าย 1-2 นิ้ว 2 รูป

สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2326 6288

 

Spread the love