CRM เครื่องมือในการรักษาฐานลูกค้าเก่า

รวมหลักสูตรขายดี การขาย การตลาด การบริการ (รวมทุกสถาบัน)

CRM Customer Relationship Management

การทำ CRM ให้ได้ผลดี ต้องเข้าใจหัวใจของ CRM

เครื่องมือการใช้ CRM อย่างได้ผล

พัฒนาช่องทางการสื่อสาร และสร้างความสัมพันธ์กััับลูกค้า

รวมหลักสูตรขายดี การขาย การตลาด การบริการ (รวมทุกสถาบัน)