นักขายทัศนคติที่ลูกค้าเลิฟ

รวมหลักสูตรขายดี การขาย การตลาด การบริการ (รวมทุกสถาบัน)

นักขายจะไม่ประเมินลูกค้าจากการแต่งกาย

นักขายต้องไม่ตัดสินลูกค้าว่าเขาดี ไม่ดีอย่างไร

ลูกค้า คือผู้มอบโอกาส

นักขายสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าได้

 

รวมหลักสูตรขายดี การขาย การตลาด การบริการ (รวมทุกสถาบัน)

Spread the love