การจ้างงาน ให้ได้คนที่เหมาะกับงาน

1.จ้างคนให้ตรงกับความต้องการในปัจจุบันและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในอนาคต

2. มีความเข้าใจในตำแหน่งงานที่เปิดรับ

3. อย่าตัดสินคนจากเรซูเม่เป็นหลัก

4. ใช้เครื่องมือในการประเมินผู้สมัครงาน

5. จ้างคนเก่ง ได้ประโยชน์คุ้มค่ากว่า