การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ (6 มิ.ย. 61) อ.พงศา

การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ การบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน…

เจาะลึกปัญหาการเลิกจ้าง การลาออก การเกษียณอายุ และการจ่ายค่าชดเชย (8 มิ.ย. 61)

เจาะลึกปัญหาการเลิกจ้าง การลาออก การเกษียณอายุ และการจ่ายค่าชดเชย การสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงานเป็นเรื่องปกติที่ต้องเกิดขึ้น…

กฎหมายแรงงาน และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด (22 มิ.ย. 61)

Update และ Highlight กฎหมายแรงงาน และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด   หลักการและเหตุผล รัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความสำคัญและเพิ่มสิทธิแก่ผู้ใช้แรงงานมากขึ้น…

เทคนิคการบริหารเวลา (22 มิ.ย. 61) อ.ประกาสิต

เทคนิคการบริหารเวลา   หลักการและเหตุผล           คนทั่วไป จะมีงานมากเกินไปแต่มีเวลาน้อยเกินไป…

เทคนิคการจัดเก็บเอกสาร และบริหารข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E-filing (28 มิ.ย. 61) อ.นพพร

เทคนิคการจัดเก็บเอกสาร และบริหารข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E-FILING   หลักการเเละเหตุผล/วัตถุประสงค์ ก้าวสู่...MODERN…

การบริหารระบบงานเอกสารแบบครบวงจร (11 ก.ค. 61) อ.ประภาภรณ์

การบริหารระบบงานเอกสารแบบครบวงจร องค์กรปัจจุบันมีในการรณรงค์ให้ลดการใช้กระดาษเพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรให้สิ้นเปลืองน้อยลงนำเอาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น…

การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่ (16 มิ.ย. 61)

การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่ การบริหารจัดการคลังสินค้าต้องมีองค์ประกอบสำคัญหลายอย่างเข้ามาร่วมด้วย…

#ธุรกิจยางพารา #เข้าร่วมโครงการฟรี

#ธุรกิจยางพารา #เข้าร่วมโครงการฟรี หลักสูตร SME- D Scaleup Rubber Innovation ครั้งแรกในประเทศไทย ตั้งแต่วันนี้…

#อบรมฟรี "8 กฏเหล็กที่มือใหม่หุ้นไม่ควรพลาด"

#อบรมฟรี "8 กฏเหล็กที่มือใหม่หุ้นไม่ควรพลาด" อีกขั้นสำหรับการซื้อ-ถือ-ขายหุ้น ที่ทำให้ผู้เริ่มลงทุนประสบความสำเร็จ หัวข้อ 1.…

#กรมพัฒนาธุรกิจการค้า SMEs Networking Via Application

#กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ SMEs Networking Via Application วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า…