สัมมนาเรื่อง “กุญแจสู่ความสำเร็จสำหรับธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม” จัดงานโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 15.00 น.
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ กรุงเทพฯ

Spread the love