หลักสูตร “กลยุทธ์ที่เปลี่ยนไปกับกำไรที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจ” และ “Dashboard เครื่องมือบริหารจัดการธุรกิจสำหรับผู้บริหาร”

วันศุกร์ที่ 27 เม.ย. 2561 เวลา 9.00-16.00 น.
ณ Richmond Hotel อ.เมือง จ.นนทบุรี

Spread the love