ปันอบรมฟรี! : สร้างธุรกิจ B2C ด้วย Facebook (Facebook for Business) โดยหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ คณะบริหารธุรกิจ นิด้า ( #NIDA UBI Manager)
หลักสูตร 30 ชม.
.
เรียนทุกวันเสาร์ วันที่ 5 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561 
.
เวลา 9.30-16.30 น. (หลักสูตร 5 วัน รวม 30 ชม.)
.
ณ ห้อง 1026 ชั้น 10 อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ถนนเสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ
.
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบ่มเพาะธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
โทร. 02-727-3946
E-mail : nidaubi@gmail.com
LINE ID : @nidaubi
.
ลงทะเบียนออนไลน์ : https://goo.gl/ugAtMy
.
ที่มาเพจ NIDA Thailand

Spread the love