การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างเซียน ( 23 เม.ย 61)

อบรมหลักสูตร การเจรจาต่อรองการขายอย่างเซียน

เหมาะสำหรับพนักงานขาย ที่ต้องเน้นการเจรจาต่อรองให้ประสบผลสำเร็จ

หลักการและเหตุผล

ในการเจรจายุคปัจจุบันของการทำธุรกิจ สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญมากที่สุดคือ

ผู้เจรจาจะต้องเป็นผู้ที่ประสานผลประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่ายอย่างไรให้เกิดคำว่าลงตัว

เกิดการตัดสินใจซื้อ นักเจรจาที่ดีจะต้องอ่านใจผู้เจรจาเพราะการเจรจาที่ดีจะนำคู่เจรจา

ไปสู่การจบเจรจาได้อย่างลงตัว นั้นคือ ผลประโยชน์ที่ทั้งสองฝ่ายได้รับ

การที่นักเจรจาจะต้องเรียนรู้และวิเคราะห์ลูกค้าให้เป็นถือเป็นสิ่งสำคัญ

หากจะกล่าวว่าผู้เจรจาที่เก่งไม่เก่งต้องขึ้นอยู่กับขั้นตอนนี้ก็ว่าได้ จึงเป็นหน้าที่ของนักเจรจา

ที่จะต้องใช้เทคนิคการเจรจาต่างๆ เพื่อโน้มน้าวใจให้คู่เจรจายินยอมต่อข้อตกลงของเรา

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

กฎแห่งการเจรจาต่อรอง ที่นักเจรจาต้องรู้

      – ก่อนเจรจาต่อรอง ขั้นตอนสำคัญที่นักเจรจาธุรกิจควรรู้

     – ปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนการเจรจา

      – การทำความเข้าใจจุดต่อรองในการเจรจาเชิงธุรกิจ

พื้นฐานการเจรจาและแนวคิดในการต่อรอง

    – องค์ประกอบภายนอกและภายในที่มีผลต่อการเจรจา

    – หลักการเจรจาต่อรอง 3 ขั้นตอน

    – การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ให้พร้อมก่อนการเจรจา

องค์ประกอบสำคัญที่กำหนดบทสรุปแห่งการเจรจา

    – เจรจาแบบ WIN –WIN ในโลกธุรกิจ

    – อ่านความต้องการของคู่ค้าธุรกิจ

    – “แก้ปัญหาด้วยการเจรจาที่ตรงจุด” Paint Point and Touch Point

เทคนิคการเจรจาโน้มน้าวให้เกิดการคล้อยตาม

– เทคนิค 6 เทคนิคสร้างโอกาสปิดการขาย

– เทคนิคการนำไปสู่การปิดการขายอย่างสมบูรณ์

      สรุปการอบรม Q&A เวลาอบรม 9.00-16.00

วิทยากร : อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

สถานที่อบรม : โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

 ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, อาหารว่างน้ำชา-กาแฟ

ท่านละ 3900 บาท เท่านั้นด่วน!!!

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท
___________________________________

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training

Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-mail: contact.tesstr@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

Spread the love