ทางทีมบริหารนิทรรศการขอเชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้เทคนิคการเล่านิทานสุดมหัศจรรย์
เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาการที่ดีของเด็กๆ และเกร็ดความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการเล่านิทาน

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ “น้าเมฆ” หรือ คุณ ธนะชัย สุนทรเวช ชายผู้มีหนังสือนิทานเป็นอาวุธปลุกพัฒนาการของเด็กๆ

กิจกรรมจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-16.45 น.

และ วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา9.30-12.00น. work shop โดย ครูกิต กลุ่ม Dolt หรือ คุณกิตติศักดิ์ แซ่หล่อ

ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 
99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ

สำรองที่นั่ง
Tel : 093-124-6914
Fax : 02-343-1552
Email : exhibition.thc@thaihealth.or.th

#SOOKTHC

Spread the love