ทิศทางของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ”

นวัตกรรมการสร้างองค์กรแห่งความสุข “

(Way to Embed your Organization with Happiness)

โดย  ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ

เจาะลึก การสร้างนัก HR. ให้เป็นนัก HRD 4.0

เรียนรู้เทคนิคและเคล็ดลับในการปรับตัวให้เข้ากับการเติบโตของ digital workplace และ mobile technology

เพื่อการบริหารจัดการจาก แนวคิด Work-Life Balance จะปรับเปลี่ยนสู่ “Weisure Time” (Work + Leisure)

การพัฒนาองค์กรแห่งความสุขในยุคสังคม 4.0 อย่างยั่งยืน

ตอบโจทย์ เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงาน HR  ทุกท่านที่ต้องการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กร ช่วยให้คณะทำงานและ HR ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการสร้างองค์กรแห่งความสุข ให้บรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จยิ่งขึ้

“นวัตกรรมการสร้างองค์กรแห่งความสุข”

 วันที่ 5 April 2018 Time : 09.00 – 16.00 น.

ณ คณะ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  อาคาร สุโขทัย ชั้น 9 ห้อง 902 .

ด่วนนน!!! ลงทะเบียนวันนี้ ราคาพิเศษเพียง 1,500 บาท เท่านั้น (รับจำนวนจำกัด)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณ  เบ็ญจมาศ (นิ่ม) 097-186-7960

คุณ นิษา (ปุ้ย) 086-393-6153

คลิกลงทะเบียนที่นี่

https://docs.google.com/forms/d/1Fa810LWOTCJgnuDGvj84irUj7pyYbpchkxk3rLjrKEI/edit?chromeless=1#responses

Spread the love