การฝึกอบรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรม

จัดโดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี

Spread the love