การฝึกอบรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรม

จัดโดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี

การ อบรม สัมมนา

หลักสูตรอบรม 3 วันด้วย Robot  Nachi

วัตถุประสงค์

  1. เข้าใจพื้นฐานและแนวทางการนำหุ่นยนต์ไปใช้งานในด้านต่างๆ
  2. เข้าใจกลไกและวิธีการควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
  3. สามารถประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ในการควบคุมหุ่นยนต์สำหรับช่วยในงานผลิตและงานประเภทอื่นในโรงงาน
  4. ปรับตั้งค่าพื้นฐานหุ่นยนต์ได้
  5. เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ในระดับพื้นฐานได้
  6. ทดสอบโปรแกรมได้
  7. ใช้งานโปรแกรมได้

 

https://goo.gl/forms/e3OQa50q5bYj5u7Q2

สมัครเรียน

ติดต่อ พิมล  094-397-2111