,

กลยุทธ์การคัดเลือกคนที่ใช่ให้องค์กร (20 เม.ย 61) ดร.ชญารัศมิ์

หลักสูตร กลยุทธ์การคัดเลือกคนที่ใช่ให้องค์กร            องค์กรต่าง ๆ ในปัจจุบันทั่วโลก…
,

จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (17 เม.ย. 61) อ.ประภาภรณ์

หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง หลักการและเหตุผล ท่านเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ? …

การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนการยื่นอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (APQP & PPAP) (3 เม.ย. 61) อาจารย์ พิทักษ์ บุญชม

การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนการยื่นอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (APQP & PPAP) (3 เม.ย.…

การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างเซียน ( 23 เม.ย 61)

อบรมหลักสูตร การเจรจาต่อรองการขายอย่างเซียน เหมาะสำหรับพนักงานขาย ที่ต้องเน้นการเจรจาต่อรองให้ประสบผลสำเร็จ หลักการและเหตุผล ในการเจรจายุคปัจจุบันของการทำธุรกิจ…
,

หลักสูตร สุดยอดนักขายยุคใหม่เหนือยุคดิจิตัล (20 เม.ย. 61) อ.ประเสริฐ

หลักสูตร สุดยอดนักขายยุคใหม่เหนือยุคดิจิตัล สำหรับผู้ไม่เคยขาย (7 Step) หรือปรับทัศนคติใหม่สำหรับนักขายทุกคน อาจารย์ประเสริฐ…
,

หลักสูตร Digital Marketing กลยุทธ์และแผนการขายด้วยแหล่งข้อมูลยุคดิจิตอล (30 เม.ย 61) อ.นพพร

หลักสูตร DIGITAL MARKETING กลยุทธ์และแผนการขายด้วยแหล่งข้อมูลยุคดิจิตอล เหมาะสำหรับพนักงานขาย…