กลยุทธ์การคัดเลือกคนที่ใช่ให้องค์กร (20 เม.ย 61) ดร.ชญารัศมิ์

หลักสูตร กลยุทธ์การคัดเลือกคนที่ใช่ให้องค์กร            องค์กรต่าง ๆ ในปัจจุบันทั่วโลก…

จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (17 เม.ย. 61) อ.ประภาภรณ์

หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง หลักการและเหตุผล ท่านเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ? …

การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างเซียน ( 23 เม.ย 61)

อบรมหลักสูตร การเจรจาต่อรองการขายอย่างเซียน เหมาะสำหรับพนักงานขาย ที่ต้องเน้นการเจรจาต่อรองให้ประสบผลสำเร็จ หลักการและเหตุผล ในการเจรจายุคปัจจุบันของการทำธุรกิจ…

หลักสูตร สุดยอดนักขายยุคใหม่เหนือยุคดิจิตัล (20 เม.ย. 61) อ.ประเสริฐ

หลักสูตร สุดยอดนักขายยุคใหม่เหนือยุคดิจิตัล สำหรับผู้ไม่เคยขาย (7 Step) หรือปรับทัศนคติใหม่สำหรับนักขายทุกคน อาจารย์ประเสริฐ…

หลักสูตร Digital Marketing กลยุทธ์และแผนการขายด้วยแหล่งข้อมูลยุคดิจิตอล (30 เม.ย 61) อ.นพพร

หลักสูตร DIGITAL MARKETING กลยุทธ์และแผนการขายด้วยแหล่งข้อมูลยุคดิจิตอล เหมาะสำหรับพนักงานขาย…