สัมมนาฟรี การบริหารคน และบริหารทีม ด้วย Disc

 

สัมมนาฟรี การบริหารคน และบริหารทีม ด้วย Disc

3 มีนาคม เวลา 9:00 – 16:00

รายละเอียด

วัตถุประสงค์
1 ผู้เรียนเข้าใจตัวเอง รู้จุดเด่น และข้อจำกัดของตัวเอง
2 ผู้เรียนสามารถอ่าน และเข้าใจผู้อื่นได้จากพฤติกรรมที่เขาแสดงออกมา
3 ผู้เรียนรู้วิธีปรับตัวเข้ากับผู้อื่น สามารถสร้างความเป็นที่รักให้เกืดขึ้นได้
4 ผู้เรียนสามารถสื่อสาร เพื่อกระตุ้นจูงใจผู้อื่น เพื่อให้เขาอยากทำงานบรรลุเป้าหมายของเขา
5 ผู้เรียนรู้วิธีการเอาชนะใจผู้อื่น ในทุกสถานการณ์
6 ผู้เรียนรู้ และ เข้าใจ ปัญหาความขัดแย้งของคน และสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งนั้นๆได้
7 ผู้เรียนรู้ และเข้าใจ เรื่องของการ form ทีม และการกระตุ้นให้ทีมทำงานร่วมกันเป็น Teamwork เพื่อช่วยกันบรรลุเป้าหมายของทีมได้หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
1 เจ้าของกิจการ ที่ต้องบริหารคนในองค์กร ดูแลผลประกอบการขององค์กร
2 ผู้บริหาร ที่ต้องบริหารคนในองค์กร ดูแลการปฏิบัติงานของคน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแต่ละแผนก
3 หัวหน้างาน ที่ต้องบริหารจัดการลูกน้องและงานให้เป็นไปตามแผน
4 บุคคลอื่นๆทั่วไปที่สนใจเรืาองการบริหารคนและการบริหารทีม

คลิกลงทะเบียน สัมมนาฟรี
https://line.me/R/ti/p/@fet3954s

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
095-2101227
Line ID : http://line.me/ti/p/13gjB3SkiV

Spread the love