สัมมนาฟรีตัวเลขให้พลัง

 

 

 

รายละเอียด

1. สะท้อนความจริงสถานะของธุรกิจ ทำแล้ว คุ้มทุนไหม
2. เห็นประสิทธิภาพการทำงานแต่ละส่วนจากสถิติรายงานไม่ต้องถกเถียงกัน
3. ปิดความเสี่ยงในการทำธุรกิจ
4. ตัวเลขจะบอกความจริง ที่สุดของธุรกิจ และให้พลังทีม
Spread the love