“ตลาดนัดอิ่มเกษตร” สาธิตวิชาชีพเบเกอรี่ ตลาดนัดเพื่อคนรุ่นใหม่หัวใจเกษตร

วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

พบกับกิจกรรม

– การอบรมวิชาชีพเพิ่มรายได้ (ลงทะเบียนได้ที่หน้างาน)
– การสาธิตวิชาชีพเบเกอรี่ เรื่อง “พายชั้น & พายกรอบ”
(ลงทะเบียนได้ที่หน้างาน)
– จำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย และอาหารเพื่อสุขภาพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

โทร. 064-1020792
เฟซบุ๊คแฟนเพจ : ตลาดนัดอิ่มเกษตร
fb.me/imm.kaset.market
โดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Spread the love