กุญแจสำคัญในการสร้างความผูกพันในองค์กร

กุญแจสำคัญในการสร้างความผูกพันในองค์กร

แกลลัพ จัดการบรรยายพิเศษขึ้น ภายใต้หัวข้อ “กุญแจสำคัญในการสร้างความผูกพันในองค์กร” The Best Key to Boost Employee Engagement โดยขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมรับฟัง และแลกเปลี่ยนแนวทาง รวมถึงเราจะแนะนำเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรให้เกิดการพัฒนายิ่งขึ้นไป ซึ่งแกลลัพจะช่วยสร้างความเข้าใจ ผ่านการวางกลยุทธ์ และเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรของท่าน ในการช่วยเพิ่มอัตราความผูกพันของพนักงานกับองค์กร

แกลลัพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับเกียรติตอบรับเข้าร่วมงานจากท่าน ในการเข้าร่วมฟังการบรรยาย ที่จะจัดขึ้นใน

วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561

เวลา 13.00 – 16.30 น.

ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี

เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด กรุณาลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่ง

ภายในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน)

https://goo.gl/jGqM9K

Spread the love