The BOSS New Era

The Boss  New Era
ไม่มีเส้นทางลัดสําหรับ บอส . ..
มีเพียงเส้นทางหลักสู่การเป็น บอสตัวจริง
Shift to highly complex business environment
ในยุคที่เศรษฐกิจโลกซับซ้อน แข่งขัน และก้าวไปอย่างฉับไว การก้าวให้ทันเพื่อที่จะจัดการได้อย่างเป็นเลิศ ในบทบาทผู้นำของโลกยุคนี้เพียงแค่รู้สึกตื่นตัวคงไม่พอ แต่การเรียนรู้ความเป็นผู้นำด้วยศาสตร์แลชั้นเชิงที่หลากหลาย คือความได้เปรียบ อีกทั้งยังต้องก้าวไปข้างหน้า เคียงคู่กับพันธมิตรธุรกิจจากหลากหลายสาขาอย่างเหนียวแน่น
            The Boss New Era   คือ ก้าวใหม่เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่เส้นทางของผู้นำแห่งยุค highly complex business environment ที่ผู้นำต้องมีบทบาท ผู้นำเบื้องหน้า และผู้ผลักดัน อยู่เบื้องหลัง ที่จะนำพาองค์กรธุรกิจ และสังคมให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
             The Boss New Era  คือ หลักสูตรผู้นำเพื่อสร้างให้คุณเป็นนายที่สมบูรณ์แบบแห่งยุค และเป็นหลักสูตรเดียวที่สร้างผู้นำองค์กรอย่างต่อเนื่อง มาตลอด 30 ปี จนแข็งแกร่งเป็นสังคมผู้นำกว่า 4,000 คน เกิดเป็นเครือข่ายที่เกื้อหนุน ผนึกกำลังทางธุรกิจ และเป็นส่วนสำคัญที่พัฒนาสังคมให้ยั่งยืน
คุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่ เส้นทางสายผู้นำ กับหลักสูตร The Boss New Era เพื่อสร้างขุมพลังความรู้เคียงคู่พันธมิตรที่แข็งแกร่ง
ลึกซึ้ง   ในศาสตร์และชั้นเชิงของผู้นำ
แข็งแกร่ง   ด้วยพันธมิตรธุรกิจ
ยั่งยืน   เป็นสังคมของผู้นำตัวจริง มากกว่า 30 ปี

คุณเตรียมพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าแล้วหรือยัง
การเตรียมพร้อมเสมอและมองไปข้างหน้าอันเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นของ ” ผู้บินสูง “
ยินดีตอนรับ สู่ สังคมเดอะบอส” 

Spread the love