Sales Performance Management Best Practices หลักสูตรฝึกอบรม : สร้างผลงานทีมขาย ให้พิชิตยอดขาย

09:00 น.-16:00 น.
4 – 5พ.ค. 2561

 

สร้างผลงานทีมขาย
ให้พิชิตยอดขาย

ด้วยหลักสูตร เชิงปฏิบัติ (Workshop) เข้มข้น 2 วันเต็ม จะย่อความสำเร็จ และบอกถึงแนวทาง
การสร้างทีมขาย ด้วยการวางแผนงาน การบริหารแบบเกาะติด การสร้างทีมขายให้เกิดผลงานขาย ทั้งเทคนิค
การสรรหาคัดเลือก สัมภาษณ์คนขาย พร้อมแนวทางสร้างคนให้ขายได้ เช่น เทคนิคการมอบเป้าหมาย (Set
Objectives Program) ให้คนขายอยากทำงาน เทคนิคการให้ Feedback อย่างสร้างสรรค์ ให้คนอยากทำงาน
เทคนิคการสอนงานขายให้คนสามารถทำงานขายได้บรรลุผล (Sales Coaching) เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ
ให้คนอยากขาย (Sales Motivation) แบบไม่ต้องใช้เงิน และเทคนิคการแก้ปัญหา จัดการบริหารทีมขาย
(Sales Clinic) ด้วยแนวทางสร้างทีมขายยุคใหม่ ที่คำนึงความต้องการของลูกค้า เป็นศูนย์กลาง (Customer
Centric) และเทคนิคการสร้างบริหารให้คนอยากทำงานขาย และขายได้ อย่างมากมาย ด้วยประสบการณ์จริง
กับหลักสูตรฯ นี้ ที่จำกัดจำนวนผู้เรียนกลุ่มพิเศษ (Exclusive) ไม่เกิน 20 คน จองสิทธิ์ ในการเข้าสัมมนา
ที่ครบเครื่องเรื่องการบริหารงานขายครั้งนี้ เพื่อสร้างทีมขายให้ยอดขายทะลุเป้าในช่วงสุดท้ายของปี

Sales Performance Management Best Practices

หลักสูตรฝึกอบรม : สร้างผลงานทีมขาย ให้พิชิตยอดขาย

Key Contents 

 • ทัศนคติ และแนวคิดที่ถูกต้องของผู้นำทีมขาย ยุคใหม่ ที่ต้องพร้อม
 • แนวทาง การจัดการบริหารทีมขาย อย่างมืออาชีพ ที่ยุคนี้ ต้องครบเครื่อง
 • คุณสมบัติ ของผู้นำทีมขายที่สำเร็จ เพื่อนำ และบริหารทีมขายให้พิชิตเป้าหมาย
 • กระบวนการ บริหารทีมขาย ที่หัวหน้างาน-ผู้จัดการงานขาย ต้องรู้ (Sales Management Process)
 • เคล็ดลับ แนวทาง ความสำเร็จ ที่หัวหน้า – ผู้จัดการงานขาย ที่สำเร็จทำมาแล้ว
 • สูตรสำเร็จ วงจรการจัดการบริหารงานขาย ของผู้บริหารงานขาย มืออาชีพ (Sales Management Cycle)
 • เทคนิคการบริหารด้วยการติดตามผลงานขาย เพื่อให้ทีมทำงานขายสำเร็จ (Sales Monitoring Techniques)
 • การเข้าใจเรื่องทักษะงานขาย (Function Skill) อย่างถูกต้อง เพื่อนำ และบริหารทีมขาย ให้สำเร็จ
 • เทคนิคการบริหารผลงานทีมขาย (Sales Performance Management) ให้ยอดขายทะลุเป้า
 • เทคนิคการสื่อสารมอบเป้าหมาย ให้ทีมขาย อยากทำงาน (Set Objectives Program)
 • เทคนิคการสื่อสารทบทวนผลงาน (Sales Performance Reviews) เพื่อติดตาม และแก้ไข ให้ทีมขายได้
 • แนวทาง และตัวอย่าง การแก้ปัญหาบริหารทีมขาย (Sales Clinic) เพื่อทำให้ทีมผลงานดีขึ้น และสร้างยอดขาย
 • เคล็ดลับ และเทคนิคการสร้างตัวเลขเพิ่ม “เท่าตัว” ที่ผู้บริหารงานขาย มืออาชีพ “ต้องรู้”
 • พร้อมตัวอย่าง จากประสบการณ์สร้างทีมขายให้หลากหลายองค์กร ที่จะได้กลับไปสร้างทีมขายให้สำเร็จ

Key Benefits 

 

1 ผู้เรียนจะได้แนวคิด แนวทาง เรื่องข้อปฏิบัติ การสร้างทีมขายให้พิชิตยอดขาย แบบทะลุเป้า
2 มีกรอบ กระบวนการบริหารจัดการงานขาย อย่างเป็นระบบ สามารถไปบริหารทีมขายได้ทันที
3 สร้างทีมขาย และบริหารงานขาย อย่างมืออาชีพ เพิ่มตัวเลขยอดขาย ลดอัตราลาออกของทีมฯ
4 มีรูปแบบ การจัดการบริหารงานขาย ที่แตกต่าง และสร้างยอดขาย ให้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน
5 ได้รูปแบบ แนวทางการเพิ่มยอดขายในช่วงภาวะที่การแข่งขันสูง และสร้างทีมแบบแตกต่าง

Training Fee 

การชำระค่าธรรมเนียม

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว) 17,010.00 18,200.70 510.30
ค่าธรรมเนียมปกติ 18,900.00 20,223.00 567.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

Spread the love