Blue Ocean Shift and Innovation Strategy

 

 

 

09:00 น.-16:00 น.
21มี.ค. 2561

** Registration 8.00 น.

 

 หลักสูตรใหม่ที่ผู้บริหารด้านกลยุทธ์ทุกคนไม่ควรพลาด!
ยกระดับทะเลสีครามสำหรับธุรกิจคุณ 

Blue Oceans Shift ประกอบไปด้วยแรงบันดาลใจ และตัวอย่างของโลกความเป็นจริง ที่ผู้นำต่าง ๆ จากธุรกิจและองค์กรที่ประสบความสำเร็จทั่วโลก โดยทำการเปลี่ยนผันตัวเองจาก มหาสมุทรแดงที่มีการแข่งขันอย่างหนาแน่นและดุเดือด เป็น มหาสมุทรสีฟ้าที่เปิดกว้างของพื้นที่ตลาดใหม่ โดยใช้กระบวนการและเครื่องมือที่ถูกเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้

Blue Ocean Shift and Innovation Strategy

Blue Ocean Shift and Innovation Strategy

Key Contents 

 

 

1. ปรัชญาแนวคิดแบบ Blue Ocean

2. จาก Blue Ocean สู่ Blue Ocean Shift

3. การปรับกระบวนทัศน์ในการคิด (Paradigm shift) สู่การเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Mindset)

4. กุญแจแห่งความสำเร็จของการพัฒนา Blue Ocean Shift

5. 5 ขั้นตอนในการสร้าง Blue Ocean Shift
ขั้นตอนที่ 1
จุดเริ่มต้นของการสร้าง Blue Ocean
เลือกสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้น
การสร้างทีม Blue Ocean
ขั้นตอนที่ 2
เข้าใจบริบทที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบัน : มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงบริบทของเกมการแข่งขัน

 

          ขั้นตอนที่ 3
วิเคราะห์และวางแผนสู่จุดที่จะไปถึง
วิเคราะห์ข้อจำกัดของธุรกิจที่เราดำเนินการอยู่
ค้นพบลูกค้าประเภท Blue Ocean
ขั้นตอนที่ 4
ตั้งแนวทางที่จะไปสู่เป้าหมาย
สร้างขอบเขตด้านการตลาดอย่างเป็นระบบ
พัฒนาโอกาสการแข่งขัน Blue Ocean
ขั้นตอนที่ 5
เดินเครื่อง
กำหนดกลยุทธ์ Blue Ocean ที่เหมาะสมและทำการทดลอง
ดำเนินการให้เกิดสินค้าและบริการในกรอบ Blue Ocean ที่ประสบความสำเร็จ

Key Benefits 

ทำไม? ต้องให้ความสำคัญกับการแข่งขันที่ยังไม่เห็นโอกาสในการขยายตัวของธุรกิจนั้นๆ และทำอย่างไร? ให้ความคิดเชิงกลยุทธ์ของคุณมีประสิทธิภาพและอยู่เหนือคู่แข่ง

ทำไม? การทำลายและการหยุดชะงักของความคิดสร้างสรรค์ ถึงเป็นแหล่งของนวัตกรรมที่มีข้อจำกัดอยู่ และเราจะทำอย่างไร? ให้เราสามารถเติบโตได้ผ่านการสร้างแบบไม่ต้องลดอะไร

ทำอย่างไร? ให้ทุกคนในองค์กรสามารถก้าวผ่านทะเลสีแดงไปยังทะเลสีครามได้ ด้วย 5 กระบวนการอย่างมีระบบของ ‘Blue Oceans Shift’ ซึ่งไม่ใช่เฉพาะแต่ผู้บริหารเท่านั้นที่ต้องเรียนรู้

ทำไม? ความมั่นใจของพนักงานในองค์กรจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างและดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ของคุณ และมีวิธีการสร้างอย่างไร?

ทำไม? คุณไม่ควรสร้างกลยุทธ์การเติบโตจากสภาวะธุรกิจแบบเดิม ๆ ที่มีอยู่ และต้องทำอย่างไร? เพื่อปรับรูปแบบธุรกิจของคุณให้เติบโตได้อย่างที่คุณต้องการ

Training Fee 

การชำระค่าธรรมเนียม

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว) 5,310.00 5,681.70 159.30
ค่าธรรมเนียมปกติ 5,900.00 6,313.00 177.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

Spread the love