หลักสูตร ปลุกพลังสร้างความเชื่อมั่น

หลักสูตร ปลุกพลังสร้างความเชื่อมั่น

 

 

 

อบรมหลักสูตร ปลุกพลังสร้างความเชื่อมั่น สำหรับพนักงานขาย

 

พนักงานบริการ และพนักงานทั่วไป ที่ต้องการสร้างความเชื่อมั่นใน

ตนเอง ว่าเราทำได้และประสบความสำเร็จยั่งยืน เน้นกิจกรรม

 

หลักการเเละเหตุผล

อุปสรรคของนักขายนั้นมีอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้า ทำเล ตัวสินค้า สภาพเศรษฐกิจ และอื่นๆอีกมายมาย แต่หากจะมองให้ลึกลงไปแล้ว อุปสรรคที่แท้จริงนั้นก็คือ ตัวของนักขายเองที่ขาดพลัง แรงจูงใจ และเทคนิคในการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

การปลุกพลังในตนเองเพื่อให้เกิดความมั่นใจ เกิดทัศนคติที่ดี เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เทคนิคใหม่ๆ จึงเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จในการขาย

วัตถุประสงค์

 เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ดึงศักยภาพของตนเองออกมาได้มากขึ้น

 สร้างทัศนคติในด้านบวกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 เรียนรู้การวางแผนการทำงาน และการวางเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

 เสริมเทคนิคการขายและทัศนคติในการบริการ

หัวข้ออบรม

·     กิจกรรม “เปิดสมอง เปิดใจ”

·     ศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเรา

·     การรับรู้ตนเองทางบวก (เพิ่มพลังทางกาย ทางปัญญา ทางใจ)

·     การมองปัญหาอย่างมีทางออก

·     การเข้าใจงานและลูกค้า

(รูปแบบการฝึกอบรมโดยรวม) การบรรยาย กิจกรรม ระดมสมอง WORKSHOP

ราคาสุดพิเศษ เพียงท่านละ 3,500 บาท (ปกติราคาเต็ม 3,900 บาท)

วิทยากรมืออาชีพ อาจารย์ภานุพันธ์ รัตนโชติ

วันที่อบรม 3 เมษายน 2561 เวลา 9.00-16.00น.

สถานที่อบรม:เดอะคอนเน็คชั่น ติดรถไฟฟ้า MRT ลาดพร้าว
ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ติดต่อ Email: Inwtraining.sale@gmail.com
Tel: 098-820-9929

Line: @InwTraining
Www.INWTraining.com

พัฒนาบุคลากร ด้วยการฝึกอบรม ในราคาที่คุ้มค่า

หากสนใจหลักสูตรนี้เป็น In house training สอบถามใบเสนอราคาได้ที่ Email.inwtraining.sale@gmail.com

Spread the love