TPM for IATF16949

 

หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
จากข้อกำหนดมาตรฐาน IATF16949 ของผู้ผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ ในหัวข้อ 8.5.1.5 คือการกำหนดกิจกรรม TPM เพื่อรักษาสภาพ และปรับปรุงกระบวนการผลิต และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จากข้อกำหนดดังกล่าว หากมีการจัดทำกิจกรรม TPM ที่เหมาะสม จะช่วยให้องค์กรได้รับมากกว่าการผ่านข้อกำหนด แต่สามารถพัฒนาบุคลากร และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สู่ระดับโลกได้
วันที่จัดงาน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. (ลงทะเบียน 12.30 น.)
หัวข้ออบรมสัมมนา

       1. การเปลี่ยนแปลงของ TS16949 สู๋ IATF16949

2. การประยุกต์ใช้ TPM ตามข้อกำหนด IATF16949

3. ขยายผล TPM เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิต

วิทยากร
อาจารย์ณุวัฒน์ และอาจารย์ณรงค์เกียรติ
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
       1. ผู้จัดการฝ่ายผลิต  2. ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง  3. บุคคลที่สนใจ
สถานที่จัดงาน

       Pattana Golf Sport Club and Resort (Chonburi)

Spread the love