เรื่องโรคความผิดปกติจากการนอนหลับ สำหรับประชาชน

ปันอบรมฟรี  #SeminarFreeFree  เรื่องโรคความสามารถผิดปกติจากเนชั่หัวเรื่อง: การนอนหลับสำหรับประชาชน  # วันนอนหลับโลก  #WorldSleepDay ที่มาข้อมูลสาย Chulahospital ////////////////// ส่วนล่างพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข่าวหุ้นไทย Thailand ข้อมูลสารของเพจสัมมนาเรียกเข้าโหลดฟรีโดยมีข้อความดังนี้ประชาสัมพันธ์V V 1. ผมสุรนามมโนธรรมพิทักษ์ผู้ก่อตั้งเพจ สัมมนาฟรีขออนุญาตหางานทำ .. ตำแหน่งการตลาดสังคมสื่อการตลาด, การโฆษณา ประชาสัมพันธ์หรือเหตุการณ์ … รับทำทั้งประจำ, ฟรีแลนซ์ครับ ประสบการณ์ทำงาน  * ปัจจุบัน * เป็นพนักงานฟรีแลนซ์ให้กับ บริษัท ครีเอชั่น จำกัด

กระดานข่าวด้าน Thailand ข้อมูลดิจิทัลคุณเพื่หนังสืออเศรษฐกิจและสังคมที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม – อดีต – 2557-2560 ตำแหน่งการตลาดช่องเนชั่นทีวี 22  2550-2554 ตำแหน่งผู้ประสานงาน (Co-Producer) รายการรู้ทันประเทศไทยกับดรเจิมศักดิ์ปิ่น ทองและคุณสันติสุขมะโรงศรี ฯลฯ . ติดต่อ Thailand ข้อมูลสนใจเพิ่มเติมที่สาย ID: paktaiman 2. รับดูแลเฟสบุ๊คแฟนเพจ .. มีประสบการณ์โดยในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การดูแลคุณเพจต่างๆดังนี้2.1 ผู้ก่อตั้งเพจสัมมนาฟรีระยะเวลา 5 ปี2.2 อดีต “ผู้ดูแลระบบ” เพจช่องเนชั่นทีวี 22 ระยะเวลา 3 ปี2.3 อดีต “บริหารจัดการ” ระยะเวลา 3 ปี2.4 ระยะเวลาการบริหารจัดการช้า 2 ครั้ง

2.5 อดีต “บริหารจัดการ” เพจเอ็นบีซีพีอาร์หรือฝ่ายกลยุทธ์สื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เนชั่นบรอดแคส ติ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ระยะเวลา 3 ปี
2.6 อดีต “ผู้ดูแลระบบ” เพจเก็บตกจากเนชั่นระยะเวลา 1 ปี
2.7 อดีต “บริหารจัดการ” ทวิตเตอร์: NBC PR หรือฝ่ายกลยุทธ์ฯ ระยะเวลา 3
ปี
3. ยินดีเพจทางรับหัวเรื่อง: การสนับสนุนเพื่อหัวเรื่อง: การขับเคลื่อนสังคมไปสู่สังคมอุดมความสามารถรู้ .. มาร่วมแล้วขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกันได้ครับ . — ในห้างหุ้นส่วนจำกัดสิ่งแบ่งปันที่เรามีพร้อม ให้กับสังคมบ้าง — สุรนามมโนธรรมพิทักษ์ (ชาย) ผู้ก่อตั้งเพจสัมมนาฟรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555

Spread the love