อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (และการใช้ QGIS)

#ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (และการใช้ QGIS) ในวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 5 อาคารสถาบันภาษา มธ. ท่าพระจันทร์

*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม* รับสมัครจำนวนจำกัด (25 คน) ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่https://goo.gl/forms/4WrCcIWh2MtO0c4A3ตั้งแต่วันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2561 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://web.facebook.com/events/552281308469160/

Spread the love